среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ogrodzenia z Winylu na plot i furtkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu do urzędu prócz kilku wypadków.

Stawianie sztachety z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Plotki z plastiku na plot i furtkę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane pośrodku dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki plastikowe na plot i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu oraz planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do budowy ogrodzenie z plastiku na plot i furtkę ze sztachetek zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu można rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy projektowane plotki Winylowe na plot i bramkę ze sztachetek jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy planowane balaski z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий